Geschiedenis

Geschiedenis

Pinkstergemeente de banier

In 1922 stuurde de Bethel Pentecostal Temple in Seattle, Washington, USA, twee Nederlandse zendelingen, de broeders Van Klaveren en Groesbeek, naar het eiland Java. Zij waren ex-officieren van het Leger des Heils, die vervuld werden met de Heilige Geest en zich toen aansloten bij deze Pinkstergemeente. In 1922 werden zij uitgezonden naar het voormalige Nederlands Oost-Indië. Daar brachten zij de Pinksterboodschap aan Nederlandse kolonisten. Onder hen waren gelovigen die door br. C.J. Hoekendijk tot Christus geleid waren, maar nog niet de doop met de Heilige Geest hadden ervaren. Zo werd br. F.G. van Gessel in 1923 gedoopt met de Heilige Geest. De broeders Van Klaveren en Groesbeek kregen door C.J. Hoekendijk contact met de Van Gessels. De beweging van de Geest was merkbaar in die tijd. Duizenden kwamen in de gemeente te Surabaya tot geloof, waaronder ook Paul Fernand Lefeu en zijn vrouw Agnes. Br. Paul Lefeu kreeg een apostolische taak van God en stichtte tussen 1930 en 1955 diverse gemeenten in Indonesië en later ook drie gemeenten in Nederland.

Op de boot van Indonesië naar Nederland hadden de families Lefeu en Crompvoets al hun eerste samenkomst. In Almelo begon het pionierswerk op de Goede Vrijdag van het jaar 1956. In die eerste dienst waren slechts het gezin Lefeu en enkele mensen uit Indonesië aanwezig. Er was een goede verstandhouding met de Nederlands Hervormde Kerk te Almelo. De kerk (Ds. van der Valk, opa van Dirk van der Valk, een van onze oudsten, speelde hierin een rol) stelde het gebouw ‘de Roskam’ aan de Roskamstraat beschikbaar voor middagdiensten. De periode van 1956 tot 1964 was een moeizame tijd voor de gemeente, vanwege de tegenstand en vaak onbegrip vanuit de bevolking ten opzichte van deze ‘nieuwe beweging’.

“In Almelo begon het pionierswerk op de Goede Vrijdag van het jaar 1956.”

In 1964 is de gemeente overgedragen aan Br. John Lefeu en in juli 1966 trouwde hij met zr. Joop Kottier. Samen hebben zij de gemeente met grote toewijding gediend. In 1967 begon de gemeente actief te worden in evangelisatie. In een korte tijd werden er in 17 omliggende dorpen 100.000 traktaten met de boodschap van Jezus Christus huis aan huis verspreid. De traktaten werden door de Osborn Stichting gegeven, om zo het evangeliseren praktisch te maken. Br. John Lefeu was zelf in een evangelisatiecampagne van evangelist T.L. Osborn in Indonesië tot geloof gekomen. Deze intensieve tijd van evangeliseren was echt een training voor veel jongelui, waarvan sommigen later zelf predikers en zendelingen werden. Dat was de vrucht van Operatie Twente aan het eind van de jaren zestig. In de jaren zeventig werden veel jongelui wederom geboren en toegevoegd aan de gemeente en ook opgevangen om ze tot discipelen van Jezus te maken.

De gemeente begon steeds meer te groeien en dat zorgde ervoor dat we een andere zaal nodig hadden. De Roskam werd veel te klein. We vonden een onderkomen in de grote zaal van De Hagen (het tegenwoordige Theaterhotel). Daarna namen we onze intrek in de Bleekkerk. In 1980 kregen we van de Heer het gebouw ‘de Esch’ aan de Oranjestraat, waar de gemeente verder door kon groeien. Maar daar groeiden we na zo’n 10 jaar ook al uit ons jasje. In 1991 verhuisden we, na een enorme verbouwing, naar onze huidige locatie aan de Hofkampstraat, ‘De Banier’.

In 1964 had broeder John Lefeu na gebed en vasten een woord gekregen: Jesaja 56:7 en Johannes 10:16. En in de loop der jaren heeft de Heer Zelf bevestigd dat de gemeente zou bestaan uit mensen uit vele volkeren en dat Jezus hun Herder zou zijn. Nu bestaat de gemeente uit meer dan dertig verschillende etnische groeperingen. Br. John was bij uitstek een evangelist, maar met een apostolische zalving. Hij heeft jaren meegeholpen om andere gemeenten op te starten. Ook was hij jarenlang bestuurslid van de Verenigde Pinkster en Evangelische Gemeenten (VPE). Tijdens de Pinksterdagen van 2013 werd br. John door de Heer naar huis geroepen en mocht hij zijn intrek nemen in het eeuwige Vaderhuis.

“Nu bestaat de gemeente uit meer dan dertig verschillende etnische groeperingen.”

In het jaar 2000 gingen br. John en zr. Joop met pensioen en werden br. Henk en zr. Corrie Karelse hun opvolgers als eerste voorgangersechtpaar. Voor die tijd hadden br. Henk en zr. Corrie als zendeling gediend in Indonesië (o.a. op de Molukken). Na tien jaar kwamen zij terug, met hun toen 5-jarige dochter Sandy. Br. Henk is al sinds 1966 verbonden aan de gemeente en zr. Corrie sinds 1969. Na hun terugkomst uit Indonesië assisteerden zij br. John en zr. Joop in de bediening. In 1989 werden zij officieel ingezegend als tweede voorgangers en in 2000 als eerste voorgangers. De bediening van br. Henk wordt gekenmerkt door die van een leraar met een apostolisch hart. Maar in vele profetische woorden die hij in de loop der jaren ontvangen heeft, wordt hij een apostel met de zalving van een leraar genoemd. In Nederland en in Indonesië wordt hij gezien als een apostolische vader voor leiders. Hij is onder meer één van de bestuursleden geweest van Suara Kebenaran, een bediening onder de Molukkers hier in Nederland. In 2014 zijn br. Henk en zr. Corrie met pensioen gegaan en hebben ze het voorgangerschap overgedragen aan Michèl en Sandy van Zuthem. Vol overgave en toewijding hebben br. Henk en zr. Corrie de gemeente verder geleid naar meer kennis en volwassenheid. En ze dienen nog altijd als emeritus voorgangers binnen en buiten de gemeente. Br. Henk reist nog geregeld voor bediening naar Indonesië.

Ik wil graag meer informatie

NEEM CONTACT MET MIJ OP

Heb je vragen? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Scroll naar boven