Zending

Zendingswerk De Banier

Zendelingen

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. – Mattheus 24:14

Als gemeente willen we gehoor geven aan de opdracht die de Here Jezus gaf aan zijn discipelen. Het lijkt erop dat het einde pas komt als aan alle volkeren het evangelie verkondigd is. Het hart van de Vader klopt zo enorm voor hen die dreigen verloren te gaan, Hij wil dat er niemand verloren gaat (2 Petrus 3:9).

Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! – Romeinen 10:13-15

De Banier ondersteunt zendelingen in Indonesië en Brazilië.

Ik wil graag meer informatie

NEEM CONTACT MET MIJ OP

Heb je een vraag of opmerking? Voel je vrij om contact op te nemen door onderstaand formulier in te vullen.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Scroll naar boven