Verdiep jouw kennis

HUIS VAN TOERUSTING

Wij geloven in het belang van training en onderwijs voor ontwikkeling in roeping en leiderschap zoals beschreven staat in 2 Tim. 3:16,17. Vanuit het Huis van Toerusting worden alle studies aangeboden, zodat je wordt toegerust om te kunnen functioneren als een vitaal onderdeel van het lichaam van Christus.  Je bouwt hier dus aan je geestelijke huis door middel van toerusting.

CONTACTPERSONEN

Pascal Wevers

In 2023 word ik financieel gezond(er)

Een training voor iedereen die in 2023 financieel gezond(er) wil worden! We gaan in 5 maanden op 5 maandagavonden niet alleen in op de Bijbelse principes over financiën, maar we gaan juist ook heel praktisch kijken naar hoe je daadwerkelijk financieel gezond(er) kunt worden.

Opgave voor 8 februari!

Foundations

Foundations is een studie met het verlangen om een goed geestelijk fundament te krijgen. Aan de hand van 7 onderwerpen gaan we op zoek naar het goede fundament over: Bekering, Passie, Groei, Identiteit en Bestemming, Geestelijke Wereld, Gemeenteleven en Grote Opdracht. We hopen dat deze studie je meer inzicht en een goed fundament zal gaan geven.

Download hier het complete programma

Ik wil mij aanmelden voor de studie:

Aanmelden HVT

Geen titel
Scroll naar boven