Over pinkstergemeente De Banier

Wie wij zijn

EEN BLOEIENDE GEPASSIONEERDE MULTICULTURELE FAMILIEKERK MET INVLOED EN IMPACT

Visie:
“Een bloeiende gepassioneerde multiculturele familiekerk zijn met invloed en impact”

Missie:
“Een omgeving creëren zodat mensen kunnen transformeren, bekrachtigt worden en uitgezonden worden om een invloed en impact te hebben in onze leefomgeving en de wereld”

Onze Kernwaarden:
Passie – Discipelschap – Familie – Toerusting – Missie

DE KERK DIE WE ZIEN

We zien een kerk waar het Grote Gebod en de Grote Opdracht eerste prioriteit is.We zien een kerk met vriendelijke en liefdevolle mensen die ervoor zorgen dat elke persoon zich geaccepteerd, gewaardeerd en verbonden voelt ongeacht cultuur of afkomst.

We zien een kerk waar Gods Woord op zo’n overtuigende manier wordt onderwezen dat de mensen hun waarden, attitudes, overtuigingen en levensstijl aanpassen aan die van Gods koninkrijk.

LEIDERSCHAP

Wij geloven dat God een plan en patroon heeft voor het besturen van de plaatselijke kerk. We noemen dit teambediening of ”oudstenteam”, een vorm van bestuur met een senior voorganger of leidende oudste. Deze vorm van bestuur impliceert gelijkheid en leiderschap welke is gemodelleerd in de Godheid, gevestigd in het natuurlijke gezin, opgezet door God in Israël, gebruikt in de synagoge en bepaald voor de Kerk in het Nieuwe Testament (Hebreeën 13:17; Handelingen 14:23; Titus 1:5).

WAT GELOVEN WIJ

Wij geloven dat de Kerk, begonnen met grote kracht en zalving en zo volledig functionerend als Gods instrument op aarde, door een periode van ernstig geestelijk en leerstellig verval ging in de loop der eeuwen. Sinds de Reformatie is God al bezig met het herstelproces van de Kerk: het herstel naar zijn voormalige glorie en kracht. Naarmate we dichter bij de wederkomst van Christus komen, mogen we verwachten dat dit proces van herstel voleindigd zal worden. En we mogen verwachten dat de Kerk op zal staan en zal zijn wat God heeft bedacht dat hij zal zijn.

GESCHIEDENIS

De eerste samenkomst van onze gemeente was op Goede Vrijdag 1956. De stichters van de gemeente waren Br. Paul Lefeu en zijn vrouw Agnes Lefeu-Tophoven. Zij waren met hun gezin uit Nederlands Indië gekomen, waar zij in de loop der jaren al een aantal gemeenten gesticht hadden. In die eerste dienst waren alleen het gezin Lefeu en enkele mensen uit Indonesië aanwezig.

FINANCIËN

De financiën kun je bekijken door op onderstaande knop te klikken.

Ik wil graag meer informatie

NEEM CONTACT MET MIJ OP

Heb je een vraag? Vul dan onderstaand formulier in.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Scroll naar boven