Kebaktian Bahasa Indonesia

Indonesische Kerkdiensten 2019


De Indonesische dienst is tweetalig. Door de omgang met elkaar leer je de cultuur van de ander begrijpen.

Waarom Indonesisch-Nederlandstalige diensten?

In Almelo en omgeving zijn er veel mensen die uit Indonesiƫ afkomstig zijn en die de Nederlandse taal, met name de Nederlandse preektaal, niet machtig zijn. Speciaal voor hen worden deze diensten georganiseerd. Het culturele aspect en de sfeer spelen in de opbouw van de diensten een grote rol.

Daarnaast hebben we mensen die alleen Nederlands spreken en verstaan. Daarom is de preek tweetalig en worden de liederen tweetalig op de beamer geprojecteerd. Door zo te werken kan men de hele dienst volgen en het Indonesisch bewust of onbewust leren kennen.

Ons verlangen is mensen die afkomstig zijn uit Indonesiƫ en in Nederland verblijven te bereiken met het Evangelie, zodat zij discipelen van de Here Jezus Christus worden, zoals bedoeld in Zijn grote Opdracht.

Laatste foto’s

De samenkomsten van de Indonesische dienst in 2021 zijn altijd op zaterdagmiddag om 15.00 uur in het gebouw de Banier:

Zaterdag 25 september
Zaterdag 23 oktober
Zaterdag 27 november
Zaterdag 11 december