Kebaktian Bahasa Indonesia

Indonesische Kerkdiensten 2018


De Indonesische dienst is tweetalig. Door de omgang met elkaar leer je de cultuur van de ander begrijpen.

Waarom Indonesisch-Nederlandstalige diensten?

In Almelo en omgeving zijn er veel mensen die uit Indonesië afkomstig zijn en die de Nederlandse taal, met name de Nederlandse preektaal, niet machtig zijn. Speciaal voor hen worden deze diensten georganiseerd. Het culturele aspect en de sfeer spelen in de opbouw van de diensten een grote rol.

Daarnaast hebben we mensen die alleen Nederlands spreken en verstaan. Daarom is de preek tweetalig en worden de liederen tweetalig op de beamer geprojecteerd. Door zo te werken kan men de hele dienst volgen en het Indonesisch bewust of onbewust leren kennen.

Ons verlangen is mensen die afkomstig zijn uit Indonesië en in Nederland verblijven te bereiken met het Evangelie, zodat zij discipelen van de Here Jezus Christus worden, zoals bedoeld in Zijn grote Opdracht.


Agenda

Aanvangstijden van de K.B.I. Indonesische kerkdiensten zijn om: 15.00 uur in het Castello.

27-1-2018
24-2-2018
24-3-2018
28-4-2018
26-5-2018
23-6-2018
22-9-2018
20-10-2018
24-11-2018
15-12-2018

Laatste foto’s