Kebaktian Bahasa Indonesia

Indonesische Kerkdiensten 2019


De Indonesische dienst is tweetalig. Door de omgang met elkaar leer je de cultuur van de ander begrijpen.

Waarom Indonesisch-Nederlandstalige diensten?

In Almelo en omgeving zijn er veel mensen die uit Indonesiƫ afkomstig zijn en die de Nederlandse taal, met name de Nederlandse preektaal, niet machtig zijn. Speciaal voor hen worden deze diensten georganiseerd. Het culturele aspect en de sfeer spelen in de opbouw van de diensten een grote rol.

Daarnaast hebben we mensen die alleen Nederlands spreken en verstaan. Daarom is de preek tweetalig en worden de liederen tweetalig op de beamer geprojecteerd. Door zo te werken kan men de hele dienst volgen en het Indonesisch bewust of onbewust leren kennen.

Ons verlangen is mensen die afkomstig zijn uit Indonesiƫ en in Nederland verblijven te bereiken met het Evangelie, zodat zij discipelen van de Here Jezus Christus worden, zoals bedoeld in Zijn grote Opdracht.

Laatste foto’s

De samenkomsten van de Indonesische dienst in 2022 zijn altijd op zaterdagmiddag om 15.00 uur in het gebouw de Banier:

Zaterdag 22 januari

Zaterdag 19 februari

Zaterdag 26 maart

Zaterdag 23 april

Zaterdag 28 mei

Zaterdag 25 juni

Zaterdag 17 september

Zaterdag 29 oktober

Zaterdag 19 november

Zaterdag 10 december (kerstdienst)