Verdiep jouw kennis

HUIS VAN TOERUSTING

Wij geloven in het belang van training en onderwijs voor ontwikkeling in roeping en leiderschap zoals beschreven staat in 2 Tim. 3:16,17. Vanuit het Huis van Toerusting worden alle studies aangeboden, zodat je wordt toegerust om te kunnen functioneren als een vitaal onderdeel van het lichaam van Christus.  Je bouwt hier dus aan je geestelijke huis door middel van toerusting.

CONTACTPERSONEN

Pascal Wevers

New balance

Na het afronden van Foundations mag je de vervolgstudie Fundamentenstudie 2 – New Balance volgen. Met deze studie willen we een stukje balans brengen in een aantal veelbesproken onderwerpen binnen het Lichaam van Christus.

De onderwerpen zijn: Israël, Eindtijd en Koninkrijk van God.

Foundations

Foundations is een studie met het verlangen om een goed geestelijk fundament te krijgen. Aan de hand van 7 onderwerpen gaan we op zoek naar het goede fundament over: Bekering, Passie, Groei, Identiteit en Bestemming, Geestelijke Wereld, Gemeenteleven en Grote Opdracht. We hopen dat deze studie je meer inzicht en een goed fundament zal gaan geven.

Ik wil mij aanmelden voor de studie:

Aanmelden HVT

Geen titel
Scroll naar top