Over ons

Onze visie, wie we zijn en onze kernwaarden

Onze Visie: Loving Jesus, loving the Nations

“Mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volkeren” – Jes. 56:7

Wie zijn wij?

Wij zijn een multiculturele familiekerk om vanuit passie voor Jezus, mensen aan te moedigen in het kennen en volgen van Jezus. Hen toe te rusten tot dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus, tot eenheid en tot volwassenheid om uit te reiken naar Almelo, Twente, Nederland en de wereld. – Ef. 4:12-14

Onze Kernwaarden: Passie – Discipelschap – Familie – Toerusting – Missie

Passie: Wij geloven dat onze hartrelatie met God de hoogste prioriteit is en dit komt tot uitdrukking in de manier hoe we Hem aanbidden en leven. – Mat. 22:37-40

Discipelschap: Wij geloven in het volgen van Jezus in alle aspecten van ons leven. – Luc. 14:27

Familie: Wij geloven in het belang van gezonde families en het verbinden van de generaties. – Joh. 13:34, 35

Toerusting: Wij geloven in het belang van training en onderwijs voor ontwikkeling in roeping en leiderschap. – 2 Tim. 3:16, 17

Missie: Wij geloven in de opdracht om het evangelie van Jezus Christus te prediken en uit te leven, en in de apostolische roeping om te investeren in andere bedieningen en gemeenten om Zijn koninkrijk uit te bouwen, zowel lokaal als mondiaal. – Mat. 28:19, 20; Ef. 4:16


Betekenis logo

Het logo bevat een schild, een kroon en een vlam.

Schild. Eén van onze pijlers is familie. Het schild is ons ‘familiewapen’. Het bindt ons samen. Ook biedt het bescherming – “U, Heer, bent een schild om mij heen” Psalm 3:4. Een schild past ook bij ‘Collage/University’-stijl, dit sluit aan bij het Huis van Toerusting.

Kroon. Wij zijn kinderen van God (1 Johannes 3:1), de allergrootste Koning! In Hem zijn wij koninklijk. Onze eigenwaarde hangt niet (meer) af van deze wereld, maar van God – “God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige, Hij zet hem als een koning op de troon, Hij geeft hem aanzien voor altijd.” Job 36:7

Vlam. Wij zijn een pinkstergemeente. De vlam staat voor het pinkstervuur –  “Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak, het vulde het hele huis waar ze zaten. Toen zagen ze iets dat op tongen van vuur leek: het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken gaf.” Handelingen 2:1-4

Kleuren. Goud staat voor koninklijk evenals de kleur blauw wat een verloop naar royal blue heeft. Rood staat voor het bloed van Christus wat ons verlost (Efeziërs 1:7), reinigt (1 Johannes 1:7) en overwinning geeft (Openbaring 12:10).