Over ons

Onze visie, wie we zijn en onze kernwaarden

Visie:

“Een bloeiende gepassioneerde multiculturele familiekerk zijn met invloed en impact”

Missie:

“Een omgeving creëren zodat mensen kunnen transformeren, bekrachtigt worden en uitgezonden worden om een invloed en impact te hebben in onze leefomgeving en de wereld”

 

Onze Kernwaarden: Passie – Discipelschap – Familie – Toerusting – Missie

 

De kerk die we zien:

  • We zien een kerk waar het Grote Gebod en de Grote Opdracht eerste prioriteit is.
  • We zien een kerk met vriendelijke en liefdevolle mensen die ervoor zorgen dat elke persoon zich geaccepteerd, gewaardeerd en verbonden voelt ongeacht cultuur of afkomst.
  • We zien een kerk waar Gods Woord op zo’n overtuigende manier wordt onderwezen dat de mensen hun waarden, attitudes, overtuigingen en levensstijl aanpassen aan die van Gods koninkrijk.
  • We zien een kerk die buitengewoon vrijgevig is en een enorme bewogenheid en barmhartigheid toont, waar behoeftigen en de zwakkeren in de samenleving hoop en antwoorden vinden op hun problemen. Waar mensen genezen, bevrijd en behouden worden.
  • We zien een kerk waar de atmosfeer gevuld is met vurig gebed, uitbundige lofprijs en intieme aanbidding en een geest van geloof en verwachting.
  • We zien een kerk die vervuld is met de Heilige Geest, die Zijn vrucht toont, die beweegt in Zijn gaven en werkzaam is in Zijn kracht en autoriteit.
  • We zien een kerk die gevuld is met passievolle discipelen van Jezus Christus die in vuur en vlam staan met liefde voor God, die liefde voor elkaar hebben en liefde voor een behoeftige wereld.
  • We zien een kerk waar mensen hun geloof delen, het Evangelie verkondigen, kerken planten en een impact hebben in de natiën.
  • We zien een kerk die zo groot is dat de mensen het niet kunnen negeren en groeit zo snel dat gebouwen het niet kunnen bevatten, maar het is zo klein dat elke persoon zich een vitaal deel voelt van het geheel. Verbonden met elkaar in een netwerk van kleine groepen in de regio waar zorg, discipelschap, dienstbaarheid en outreach is.
  • We zien een kerk met zo’n gepassioneerde toewijding, radicale overtuiging en totale toewijding aan het werk van Jezus Christus, dat de poorten van de hel haar niet kan stoppen!Dit is de kerk die we zien… dit zal onze kerk zijn, De Banier.

Betekenis logo

Het logo bevat een schild, een kroon en een vlam.

Schild. Eén van onze pijlers is familie. Het schild is ons ‘familiewapen’. Het bindt ons samen. Ook biedt het bescherming – “U, Heer, bent een schild om mij heen” Psalm 3:4. Een schild past ook bij ‘Collage/University’-stijl, dit sluit aan bij het Huis van Toerusting.

Kroon. Wij zijn kinderen van God (1 Johannes 3:1), de allergrootste Koning! In Hem zijn wij koninklijk. Onze eigenwaarde hangt niet (meer) af van deze wereld, maar van God – “God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige, Hij zet hem als een koning op de troon, Hij geeft hem aanzien voor altijd.” Job 36:7

Vlam. Wij zijn een pinkstergemeente. De vlam staat voor het pinkstervuur –  “Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak, het vulde het hele huis waar ze zaten. Toen zagen ze iets dat op tongen van vuur leek: het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken gaf.” Handelingen 2:1-4

Kleuren. Goud staat voor koninklijk evenals de kleur blauw wat een verloop naar royal blue heeft. Rood staat voor het bloed van Christus wat ons verlost (Efeziërs 1:7), reinigt (1 Johannes 1:7) en overwinning geeft (Openbaring 12:10).