Geschiedenis

De eerste samenkomst van onze gemeente was op Goede Vrijdag 1956. De stichters van de gemeente waren Br. Paul Lefeu en zijn vrouw Agnes Lefeu-Tophoven. Zij waren met hun gezin uit Nederlands Indië gekomen, waar zij in de loop der jaren al een aantal gemeenten gesticht hadden. In die eerste dienst waren alleen het gezin Lefeu en enkele mensen uit Indonesië aanwezig.

In februari 1964 werd het voorgangerschap overgedragen aan br. John Lefeu, die in 1966 trouwde met Joop Kottier. Samen hebben zij de gemeente met grote toewijding gediend en de gemeente groeide gestadig. Ze gingen in juli 2000 met pensioen, en hebben toen hun voorgangerschap overgedragen aan Henk en Corrie Karelse.

Henk en Corrie zijn respectievelijk in 1966 en 1968 in de gemeente gekomen. Van 1972 tot 1983 waren zij als zendeling werkzaam op diverse bijbelscholen in Indonesië. Na terugkeer uit de Molukken assisteerden zij John en Joop Lefeu, terwijl Henk daarnaast van tijd tot tijd korte zendingsreizen maakte. Zij werden begin 1989 ingezegend als tweede voorgangersechtpaar en in juli 2000 als senior voorgangers. Zij hebben tot hun pensionering in mei 2014 vol overgave en toewijding de gemeente verder geleid naar volwassenheid.

Herman en Anneke Wassink kwamen eind zeventiger jaren in de gemeente en werden na een aantal jaren ingezegend als oudsten, verantwoordelijk voor het kinderwerk. In 1998 werden zij ingezegend als derde voorgangers en in 2000 werden zij tweede voorgangers. Met hart en ziel hebben zij de gemeente gediend in die functie, totdat zij begin 2013 met pensioen gingen. Ze hebben inmiddels afscheid genomen van de gemeente.

Tijdens de Pinksterdagen van 2013 werd br. John door de Heer thuisgeroepen en mocht hij zijn intrek nemen in het eeuwige Vaderhuis.