Chosen 2.9

Chosen 2.9 is de naam van het jongerenwerk van de pinkstergemeente de Banier in Almelo. Via deze pagina wordt er over verschillende activiteiten bericht.

De diamant geeft het unieke en waardevolle karakter weer van de uitgekozen generatie. De kleur blauw is een verwijzing naar koninklijk, goud staat voor puurheid en rood/oranje voor vurigheid voor God!

Chosen 2.9!
1 Petrus. 2:9 ”Maar u bent een UITVERKOREN geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.”

Ben je niet heel druk? Hoe doe je dat met je jonge gezin? Vind je het niet vervelend om de vrijdagavond onder de pannen te zijn? En zo zijn er nog meer van dit soort vragen die op ons af kwamen. Soms gesteld door mensen om ons heen, soms door onszelf.

Maar vanaf de allereerste vergadering wisten we: dit gaat tof worden! De lol die we met elkaar als team hadden, gaf een geweldige belofte voor hoe de vrijdagavonden zouden worden. Een plek en tijd om naar uit te kijken. Om te lachen, te huilen, te leren, te zoeken, te aanbidden. Een plek om familie te zijn.

Wat een voorrecht om met een team vol passie het uitverkoren geslacht te mogen dienen!

Vrijdag 17 november 2017 was een van de bijzondere avonden waar we de diepgang in mochten gaan. Wat was het mooi om getuige te mogen zijn van jonge mensen die met een puur hart voor Gods aangezicht stonden te aanbidden.

“Ik wil dat jullie gaan begrijpen dat ieder van jullie waardevol is. De mate van de zalving is niet bepaald door de aantal jaren dat je hier op aarde bent of hoe oud je bent, maar de mate van volwassenheid en de passie voor de Heer. Als je kijkt naar de Schriftgedeelten, waren er veel lui van jullie generatie zelf leiders waren voor hun generatie. En al voor ze in hun bediening en zalving wandelden, was de Heer al bezig om die zalving in hun leven te bewerkstelligen. Zo zal het nu met jullie zijn, zegt de Heer. Onder jullie zullen Deborahs zijn, Ezra’s, Davids en Daniels. En die in de volheid van Christus zullen zijn, nog voor de volheid van hun leeftijd. Ik ben jullie nu aan het voorbereiden. Mijn zalving is nu hier. Neem je plaats. Neem eigenaarschap. Wees agressief. En ik zal jullie gaan brengen en verplaatsen in het gebied van autoriteit en sterkte voor jullie generatie”. – Rita Fidele

Deze woorden bevestigen ons nog eens waar we voor staan: om het unieke en waardevolle karakter van de uitgekozen generatie te koesteren. Ze te laten groeien in de wetenschap dat ze koninklijk zijn. En om samen puur en vurig te zijn voor God!

Hoe we dat doen? Ik zou zeggen; wees erbij! Of laat uw kind(eren) onderdeel zijn van deze fantastische vrijdagavonden! 

#YOUBELONGHERE


Leiding

De leiding van Chosen 2.9 wordt gevormd door een team  van enthousiaste mensen.

Even voorstellen…

Jongerenwerkleiders:

  • Michel & Sandy van Zuthem – Als voorgangersechtpaar eindverantwoordelijk voor Chosen 2.9 en onderdeel van het team.

Jeugdleiding staf:

  • Manuel & Natasja Egels
  • Jordi & Leonie Picanussa
  • Wouter & Denice Tichelaar
  • Joey & Roos Zielhuis
  • Stefan Olink
  • Maurice Stell

Visie

We geloven dat God ons duidelijk richting geeft wat betreft de visie voor Chosen 2.9. Hierin willen we handelen en wandelen!

De visie van Chosen 2.9 is ondergeschikt aan die van de gemeente en ligt dan ook in lijn hiermee. De missie van “de Banier” wordt samengevat in het vers uit Mattheüs 28, waarin staat:
“Gaat dan heen en maakt alle volkeren tot Mijn (Jezus’) discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

Daarnaast is de doelstelling van “de Banier”: “Mijn (Gods) huis zal een bedehuis heten voor alle volken.”

Kernwoorden hierbij zijn: Aanbidding, Evangelisatie, Discipelschap, Gemeenschap (Fellowship), Bediening.


CHOSEN 2.9 agenda 2018:

Elke 2e en 4e vrijdag van de maand komen we samen. Ben jij er ook bij?!
20.15 uur inloop, start 20:30 uur

Vrijdag 26 oktober       Chosen Connect @ Huize Picanussa en Basaur

Vrijdag 9 november     CHOSEN 

Vrijdag 23 november   CHOSEN

Vrijdag 14 december   Christmas X-Plosion

                

Laatste foto’s

Facebook


2 months ago

CHOSEN 2.9

CHOSEN CONNECT

Ook al is het herfstvakantie 🍂, graag zien we je VOLGENDE WEEK VRIJDAG 26 OKTOBER.

Ben je 12 t/m 16 jaar? Dan zien we je @ huize Basaur in Almelo.

Ben je 17+? Dan zien we je @ huize Picanussa in Nijverdal.

Van 20.15uur - 23.00uur.

Het zal een bijzondere avond worden waarbij we connecten door gebed, luisteren, delen, lachen en eten.
Er wordt vanuit ons ook nieuws gebracht, so don’t miss out!

#YOUBELONGHERE
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

3 months ago

CHOSEN 2.9

LET THE COUNTDOWN BEGIN 🕖 SEASON 2018-2019 COMING FOR YOU 🍕🎳🔦 #bethere #chosen #28september #youth ... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

3 months ago

CHOSEN 2.9

LET THE COUNTDOWN BEGIN! SEASON 2018-2019 COMING FOR YOU! 28 SEPTEMBER, BE THERE! ... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook