In het nieuwe testament zien we twee soorten samenkomsten: de openbare samenkomsten en de huissamenkomsten.

In de grote openbare samenkomsten komen persoonlijke zorg en onderling contact al gauw in gevaar.  Vanaf het ontstaan van de nieuwe gemeente in Jeruzalem wordt geschreven over huissamenkomsten. “En voortdurend waren zij eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten” (Hand.2:46).

Wanneer men in een kleine groep bij elkaar komt is daar een veilige omgeving voor:

  • Een besef van saamhorigheid;
  • Het wisselen van gedachten over de inhoud en toepassing van de bijbel;
  • Onderlinge zorg gebaseerd op relatie (Ef. 4:16);
  • Grotere betrokkenheid bij de gemeente (Heb. 10:24,25);
  • Opvang van nieuwe mensen;
  • Geestelijke groei en ontwikkeling van gaven (1Cor. 1212-31).

Door ook geregeld in kleiner groepsverband bij elkaar te komen kan het lichaam van Christus optimaal gaan functioneren.

Wilt u een connectgroep bezoeken? Laat het dan weten aan één van de oudsten of regioleiders. Wij zullen dan contact met u opnemen.

De connectgroepen vinden op de tweede en vierde dinsdag van de maand plaats. (m.u.v. vakanties)

 

Dinsdag 25 augustus

 

Dinsdag 8 september

Dinsdag 22 september

 

Dinsdag 13 oktober (geen connectgroep i.v.m. de herfstvakantie)

Dinsdag 27 oktober

 

Dinsdag 10 november

Dinsdag 24 november

 

Dinsdag 8 december

Dinsdag 22 december (geen connectgroep i.v.m. de kerstvakantie)