Arise and shine (vrouwen)

Wij geloven dat elke vrouw heel speciaal is en wij willen haar helpen en stimuleren om het plan van God met haar leven te ontdekken.

Wij geloven dat God aan elke vrouw speciale gaven en talenten heeft gegeven en dat ze bijzonder waardevol is. Wij willen haar stimuleren om het plan van God met haar leven te ontdekken.

Daarom is onze visie vrouwen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus en hen helpen te groeien in hun relatie met de Heer, hen vrij te zetten waar ze gebonden zijn, hen te ondersteunen wanneer ze genezing nodig hebben, zodat ze in hun bestemming komen, maar ook door hen daar waar nodig, praktische hulp te bieden. Jesaja 61:1-3 is hierbij onze leidraad: De Geest des Heeren Heeren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heeren en een dag der wrake van onze God, om alle treurenden te troosten…..

Ons doel is dat vrouwen zullen opstaan om datgene te doen waar ze voor geroepen zijn, ieder op de plek waar God ze gesteld heeft. Maar bovenal dat ze zullen ontdekken wie ze zijn: Gods creatie, Zijn ultieme ontwerp, His Master design, waardevol!

Contact:
ariseandshine@live.nl

 

Arise & Shine wil je uitnodiging voor de online studie “De lessen van Esther” – geschreven door Carianne Ros

“De lessen van Esther’ is een Bijbelstudie voor vrouwen. Carianne Ros biedt in dit boekje over schoonheid diepgaande, verrassende en praktische lessen voor je leven, gebaseerd op het Bijbelboek Esther. Samen met elkaar gaan we de vragen en overdenkingen behandelen. Deze vragen zijn ter versterking van jouw relatie met God, jezelf en elkaar. Dit boek helpt je groeien in innerlijke schoonheid, zodat je hart afgestemd raakt op datgene wat God belangrijk vindt. En als we meer en meer gaan stralen zoals God ons bedoeld heeft, worden we vanzelf mooi!

Data:
Om de 3 weken van 20.00 tot 21.15 uur via Zoom.

Do 25 maart
Do 15 april
Do 29 april
Do 27 mei
Do 17 juni

Geef je op!
Je kan je opgeven door een mail te sturen naar ariseandshine@live.nl