Alles Kids?! (kinderen)

Laat de kinderen tot Mij komen

Kinderwerk in de Banier

Jezus houdt van kinderen; Hij wil dat ze de ruimte en de vrijheid hebben om bij Hem te komen. Waar ze ook zijn, wat ze ook doen, hoe klein ze ook zijn. “Laat de kinderen tot Mij komen.” Deze tekst is heel belangrijk in het kinderwerk van de Banier en we willen de kinderen de mogelijkheid geven dit te ontdekken, op hun eigen niveau.

De allerkleinsten

Voor de baby’s, dreumesen en peuters betekent dit hen de liefde en geborgenheid te geven die ze nodig zijn. We hebben mooie lokalen waar ze de mogelijkheid hebben om te spelen en te ontdekken. Voor de baby’s is er een aparte slaapruimte. We lezen voor, gaan samen zingen en met de oudste kinderen maken we af en toe een werkje.

Groep 1 t/m groep 8

Voor de kinderen die naar de basisschool gaan hebben we elke zondag in het Castello een mooi programma dat aansluit bij de leeftijd en interesses van de kinderen.
De kinderen gaan eerst een half uur met de ouders mee naar de eredienst in de Banier. Rond 10.30 uur verzamelen ze zich bij hun gespreksleid(st)er met paraplu in de hal. Hij/zij neemt de kinderen van het groepje mee naar een lokaal in het Castello. Daar is er tot 11.00 uur de tijd om gezellig samen wat te drinken, kletsen en bidden. Ook bereiden we ons in dat groepje alvast voor op de rest van het programma.
Tussen 11.00 en 12.00 uur is er voor de onder- en bovenbouw een apart programma, toegespitst op het thema van de maand. Deze programma’s komen om de 4 weken terug. De programma’s zijn: themaochtend, ontspanning, bijbelles en kinderpraise. Voor elk programma zijn er aparte werkgroepen die zo’n ochtend voorbereiden

Kinderpraise

Elke maand is er ook een praise-ochtend, een kerkdienst alleen voor de kinderen! De ochtend is gevuld met zingen, dansen, luisteren naar verhalen uit de bijbel en nog veel meer!


Kinderweekend 2017