Oekraïne

Op dit moment vangen wij vluchtelingen op uit Oekraïne.
We krijgen veel vragen over het brengen van goederen en/of het geven van een donatie.

Voor wat betreft spullen zijn we voorzien.

Een donatie geven mag altijd!
Dat kan op: NL22RABO0142209031 t.n.v. Pinkstergemeente de Banier o.v.v. Situatie Oekraïne.

Heeft u vragen of wilt u graag uw dienst aanbieden?
Dan kunt u dit doorgeven via oekraine@banier.nl