Vier kerst met ons mee!

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5

Wij nodigen jou uit om samen met ons online kerst te vieren op zaterdag 25 december om 09:30u.

Klik hier om mee te kijken