Gebedsverzoek

  • Kies voor gebedsverhoring om ons op de hoogte stellen als er verandering in uw situatie heeft plaatsgevonden
  • Ligt hier uw gebedsverzoek toe met eventueel uw naam