Het belang van profetie in de kerk, Profetenschool juni 2018 o.l.v. Stephen en Rita Fedele.
God roept vandaag de dag nog steeds mannen en vrouwen voor de profetische bediening. Hun taak wordt niet altijd begrepen, maar profeten zijn van essentieel belang voor de kerk.
Het is niet voor niets dat Mozes zei: “Was iedereen maar een profeet!”. Profeten roepen het potentieel in mensen tevoorschijn, zodat zij tot de bestemming kunnen komen die God voor hen heeft.
Het is dus zeer belangrijk dat wij leren hoe wij de stem van God kunnen herkennen en onderscheiden, hoe wij profetische woorden aan anderen kunnen doorgeven en hoe wij de woorden die wij ontvangen kunnen toetsen.
Er lijkt soms nog veel verwarring rondom profetie te hangen.
Zijn de woorden van iemand zelf, of is het écht van God?
En hoe kunnen we dit onderscheiden?

Profetie
Tijdens Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort en vanaf die dag kan elk kind van God deel hebben aan de gaven die God geeft.
God wil mensen vervullen met de Heilige Geest! De gave van profetie wordt vermeld als de belangrijkste van alle geestelijke gaven.
1 Korinthiërs 14:1 zegt: “Richt u op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie”.

Voor God is het belangrijk dat een christen een kanaal kan worden van Zijn stem, om elkaar op te bouwen.
“Wie profeteert, spreekt tot mensen en in woorden die opbouwen, bemoedigen en troosten” (1Kor. 14:3).

In 1 Korinthiërs 14:31 lezen we: “Want gij kunt allen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking er door ontvangen”.
Profeteren is dus zeker nuttig, want: De gemeente wordt door een profetie opgebouwd en gesticht.

Profetische bediening
Naast de gave van profetie is er ook de bediening van de profeet. Een profeet is één van de vijf bedieningen die vermeld worden in de Bijbel.
“Dit zijn zijn gaven: sommigen zijn apostel, anderen profeet, weer anderen evangelist, of herder en leraar.
Zo worden degene die God toebehoren toegerust om hem te dienen en het lichaam van Christus op te bouwen”
(Ef. 4:11, 12).

Stephen & Rita Fedele
Stephen en Rita Fedele staan samen al ruim 35 jaar in de bediening en reizen de hele wereld over om vanuit hun profetische bediening gemeenten te ondersteunen en leiders te dienen.
Ook in ons land zijn zij geen onbekenden. Vanuit het verlangen om meer mensen toe te rusten in de profetische gave zijn zij de profetische school in Nederland gestart.

Of u nu een profetische roeping heeft of geïnteresseerd bent in profetische gave, de Profetenschool heet u welkom.
Als u opnieuw geboren bent en u heeft de Heilige Geest ontvangen, dan is het misschien iets voor u!
Wist u dat het Gods hart voor mensen is om deze gave te geven? God bevestigde dit door de profeet Joël in Handelingen 2:16,17:
“Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik over alle mensen Mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
Ja, over al Mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd Mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren”.

Het goede nieuws is dat u een zoon of een dochter van God bent en dat God zijn Heilige Geest ook aan u heeft gegeven! De Heilige Geest is de geest van Christus zegt Johannes de Apostel:
“…Want profeteren is getuigen van Jezus” (Openb. 19:10)

Omdat profetie gevoelig is voor manipulatie (want: zijn het iemands eigen woorden of is het echt van God) is het van groot belang dat de profetie getoetst wordt en heeft het profetische een gedegen voorbereiding nodig.
De Profetenschool geeft deze gedegen voorbereiding en geeft antwoord op belangrijke vragen rondom profetie.
De Profetenschool is ontwikkeld om een nieuwe generatie profeten op te leiden op elk niveau van de profetische bediening.
De school wil mannen en vrouwen toerusten door middel van Bijbels onderwijs over de profetische bediening: om het profetische te activeren en over te dragen aan de hand van 40 jaar persoonlijke ervaring.
Dit onderwijs wordt aangeboden aan ieder niveau van leiderschap en aan iedereen die geïnteresseerd is in de profetische bediening.


Datum & locatie
Vrijdagavond 8 juni (20.00 t/m 22.00 uur) en zaterdag (10.00 uur t/m 17.00 uur) 9 juni 2018.
Pinkstergemeente De Banier, Hofkampstraat 169 te Almelo.

Aanmelding
Aanmelden kan bij de iDesk (informatiebalie in De Banier), of stuur een mail naar hvt@banier.nl.

Kosten
Voor geregistreerde leden van De Banier zijn de kosten € 75,- per persoon, en voor een stel samen € 100,-.
Voor niet geregistreerde leden of voor gasten zijn de kosten € 100,- per persoon. Dus voel u vrij om anderen uit te nodigen voor deze training. Lunch is niet inbegrepen.

De lessen worden in het engels gegeven maar zullen worden vertaald naar nederlands.

Marriage course

Investeer in je relatie.

Tips, tools en verdieping voor je relatie! Dat is de Marriage Course. Tijdens zeven inspirerende en gezellige bijeenkomsten ontdek je hoe jouw relatie nog sterker kan worden. Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie.

Waarover gaat de cursus?

  • Sterke Tips en tools voor je relatie. Dat is de Marriage Course. Tijdens zeven inspirerende en gezellige bijeenkomsten ontdek je hoe jouw relatie nog sterker kan worden. Na de cursus heb je meer inzicht in  jezelf,  fundamenten
  • De kunst van het communiceren
  • Conflicten oplossen
  • De kracht van vergeving
  • De impact van familie
  • Goede seks
  • Liefde in actie

 

Het Huis van Toerusting biedt deze cursus aan voor elk echtpaar dat wil investeren in hun huwelijk en op zoek is naar een verdieping van hun relatie. Een goed huwelijk kan altijd beter!

Data:
21 februari
7    maart
21 maart
4   april
18 april
16 mei
30 mei

 

De cursus wordt is ook open voor echtparen welke geen lid van De Banier zijn.

De kosten van de cursus zijn €25,= per echtpaar voor de gehele cursus.(Dit is inclusief consumpties en werkboeken).

Per cursus kunnen maximaal 15 echtparen deelnemen.

 

Voor informatie:

Hans en Christa Rappa of Gerrit en Tineke Rotman

 

Data:

13 maart – Genadeleer
27 maart – Voorspoedevangelie
10 april – Demonie en bevrijding
22 mei – Israël
12 juni – Eindtijd

Meld je aan via: hvt@banier.nl