Chosen 2.9

Chosen 2.9 is de naam van het jongerenwerk van de pinkstergemeente de Banier in Almelo. Via deze pagina wordt er over verschillende activiteiten bericht.

Chosen 2.9!
1 Petrus. 2:9 ”Maar u bent een UITVERKOREN geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.”

De diamant geeft het unieke en waardevolle karakter weer van de uitgekozen generatie. De kleur blauw is een verwijzing naar koninklijk, goud staat voor puurheid en rood/oranje voor vurigheid voor God!


Leiding

De leiding van Chosen 2.9 wordt gevormd door een team  van enthousiaste mensen.

Even voorstellen…

Jongerenwerkleiders:

  • Michel & Sandy van Zuthem – Als voorgangersechtpaar eindverantwoordelijk voor Chosen 2.9 en onderdeel van het team.

Jeugdleiding staf:

  • Manuel & Natasja Egels
  • Skander & Stephanie Landoulsi
  • Jordi & Leonie Picanussa
  • Wouter & Denice Tichelaar
  • Joey & Roos Zielhuis
  • Stefan Olink
  • Maurice Stell

Visie

We geloven dat God ons duidelijk richting geeft wat betreft de visie voor Chosen 2.9. Hierin willen we handelen en wandelen!

De visie van Chosen 2.9 is ondergeschikt aan die van de gemeente en ligt dan ook in lijn hiermee. De missie van “de Banier” wordt samengevat in het vers uit Mattheüs 28, waarin staat:
“Gaat dan heen en maakt alle volkeren tot Mijn (Jezus’) discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

Daarnaast is de doelstelling van “de Banier”: “Mijn (Gods) huis zal een bedehuis heten voor alle volken.”

Kernwoorden hierbij zijn: Aanbidding, Evangelisatie, Discipelschap, Gemeenschap (Fellowship), Bediening.


CHOSEN 2.9 agenda 2018:

Elke 2e en 4e vrijdag van de maand komen we samen. Ben jij er ook bij?!
20.15 uur inloop, start 20:30 uur

Vrijdag 8 juni        “Vriendschap” met Jesse Landoulsi   

Vrijdag 22 juni      “Relaties” met Stephanie Landoulsi 

Vrijdag 6 juli          Chosen Summer Camp t/m 8 juli

Vrijdag 13 juli        Afsluiting seizoen                        

Agenda


Lieve mensen, dit weekend hebben we twee diensten op het programma staan! Vrijdagavond voor 12 t/m 17 jaar en zaterdagavond voor 18 t/m 25 jaar.Voor beide avonden is de inloop 19:30 uur, start 20:00 uur @Castello. Bless!

Laatste foto’s

Facebook


2 months ago

CHOSEN 2.9

CHOSEN SUMMER CAMP 6-8 JULI 2018! Opgeven via chosen@banier.nl of bij de iDesk na de zondagsdiensten! ... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

8 months ago

CHOSEN 2.9

DEZE VRIJDAG!
Zijn jullie al in de kerstsfeer? WIJ WEL!
FOOD, FRIENDS, FUN.
20.30 UUR, DON'T MISS OUT!
... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

8 months ago

CHOSEN 2.9
Bekijk op Facebook