Arise and shine (vrouwen)

Wij geloven dat elke vrouw heel speciaal is en wij willen haar helpen en stimuleren om het plan van God met haar leven te ontdekken.

Wij geloven dat God aan elke vrouw speciale gaven en talenten heeft gegeven en dat ze bijzonder waardevol is. Wij willen haar stimuleren om het plan van God met haar leven te ontdekken.

Daarom is onze visie vrouwen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus en hen helpen te groeien in hun relatie met de Heer, hen vrij te zetten waar ze gebonden zijn, hen te ondersteunen wanneer ze genezing nodig hebben, zodat ze in hun bestemming komen, maar ook door hen daar waar nodig, praktische hulp te bieden. Jesaja 61:1-3 is hierbij onze leidraad: De Geest des Heeren Heeren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heeren en een dag der wrake van onze God, om alle treurenden te troosten…..

Ons doel is dat vrouwen zullen opstaan om datgene te doen waar ze voor geroepen zijn, ieder op de plek waar God ze gesteld heeft. Maar bovenal dat ze zullen ontdekken wie ze zijn: Gods creatie, Zijn ultieme ontwerp, His Master design, waardevol!

 


Meld je aan voor de conferentie van Arise & Shine! 😀

Samen met andere vrouwen God zoeken op het Congrescentrum Pagedal.
Met als spreker: Carianne Ros!
 
 

Kosten: 130 euro per persoon.
Wil je liever op een andere manier betalen, mail dan deze vraag naar arise.shine@banier.nl
 
Inschrijven kan tot 4 februari.

Vragen: arise.shine@banier.nl


Meer over Carianne Ros:
Carianne is schrijver, spreker, en trainer.
16 jaar lang heeft ze als personal coach en christentherapeut haar eigen praktijk gehad om mensen (terug) in balans te brengen met God, zichzelf en hun omgeving. Ze heeft een methode ontwikkeld die gebaseerd is op therapie, coaching en pastoraat.

Ze is auteur van meerdere boeken, zoals: ‘Ik geef om jou’, ‘Omdat jij het bent’, ‘Rust’, ‘De Tien Geboden van Geluk’, ‘Gebeden voor vrouwen’, het dagboek ‘Nu & Later’, ‘Je bent waardevol’, ‘Meer van God ervaren’, ‘Nee is oké’, ‘Als God mijn naam fluistert’

Ze schrijft artikelen voor verschillende christelijke tijdschriften en blogs voor diverse internetsites, zoals de site van EO-geloven
https://www.totalbalance.nl/